Kiến thức môi trường

 • CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC MBR TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI (PHẦN 2)

  CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC MBR TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI (PHẦN 2)

  Ngày:27-12-2023

  Phần 2: Nguyên lý hoạt động, cách lắp đặt, vệ sinh màng lọc ...
 • CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC MBR TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI (PHẦN 1)

  CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC MBR TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI (PHẦN 1)

  Ngày:27-12-2023

  Phần 1: Giới thiệu về về công nghệ màng lọc, ưu, nhược điểm của màng lọc MBR....
 • CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MBBR

  CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MBBR

  Ngày:27-11-2023

  Công nghệ xử lý nước thải MBBR là quá trình xử lý sinh học hiệu quả. Thông qua sự kết hợp của quá trình bùn  hoạt tính và màng sinh học....
 • COD là gì? Phương pháp xác định COD. Các biện pháp xử lý COD

  COD là gì? Phương pháp xác định COD. Các biện pháp xử lý COD

  Ngày:08-11-2023

  COD là gì? Ý nghĩa của chỉ tiêu COD? Các phương pháp xác định COD. Các biện pháp xử lý ...
 • CHỈ TIÊU BOD TRONG NƯỚC THẢI

  CHỈ TIÊU BOD TRONG NƯỚC THẢI

  Ngày:03-11-2023

  Chỉ tiêu BOD trong nước thải là gì? Cách phân tích chỉ tiêu BOD. Phương pháp xử lý BOD trong nước thải....
 • Liên Hệ: 0918838052

  chat zalo chat facebook goi lai